Banner BlogBanner Blog

We put our
Forwardians at heart

At MFV, we put our beloved Forwardians at heart in every decision and action. We organize activities and events to tap into the potential and disrupt our Forwardians' limitations.

Highlights

MFV HYAH 7/2024 - BEYOND EXPECTATIONS
Jul 09, 2024

MFV HYAH 7/2024 - BEYOND EXPECTATIONS

Ngày 5-7-2024, sự kiện Half-year All-hands (HYAH) - buổi tổng kết 6 tháng đầu năm 2024 của công ty Money Forward Việt Nam (MFV) đã diễn ra ở hai văn phòng TP.HCM và Hà Nội. Cũng như những lần trước, HYAH vẫn được tổ chức theo mô hình Hybrid để mang lại sự linh động cho tất cả Forwardian tham gia.Host lần này là…Cứ mỗi lần gần đến HYAH MFV, các Forwardian sẽ trông chờ 2 gương mặt dẫn chương trình lần này sẽ là ai. MC HYAH thường không cố định, người dẫn dắt sẽ là các Forwardian. Bởi vì MFV muốn là một môi trường để ai cũng được thử sức những v

Most read

01
Nov 15, 2021
02
Feb 28, 2023
03
May 18, 2022
04
Jun 27, 2021
05
Nov 22, 2022

Life at MFV

See all
MFV Year-End 2023: Let's Party Together!
Jan 23, 2024

MFV Year-End 2023: Let's Party Together!

Trong không khí rộn ràng của cái Tết Giáp Thìn đang cận kề, buổi Year End Party của Money Forward Việt Nam (MFV) cũng đã tổ chức vẹn tròn, đánh dấu thêm một năm phát triển mạnh mẽ nữa và hứa hẹn một tương lai “Forward" toàn diện hơn nữa cho đội ngũ Forwardian tài năng.

Sharing corner

See all
MFV HYAH 7/2024 - BEYOND EXPECTATIONS
Jul 09, 2024

MFV HYAH 7/2024 - BEYOND EXPECTATIONS

Ngày 5-7-2024, sự kiện Half-year All-hands (HYAH) - buổi tổng kết 6 tháng đầu năm 2024 của công ty Money Forward Việt Nam (MFV) đã diễn ra ở hai văn phòng TP.HCM và Hà Nội. Cũng như những lần trước, HYAH vẫn được tổ chức theo mô hình Hybrid để mang lại sự linh động cho tất cả Forwardian tham gia.Host lần này là…Cứ mỗi lần gần đến HYAH MFV, các Forwardian sẽ trông chờ 2 gương mặt dẫn chương trình lần này sẽ là ai. MC HYAH thường không cố định, người dẫn dắt sẽ là các Forwardian. Bởi vì MFV muốn là một môi trường để ai cũng được thử sức những v

Engineers' blog

See all
Data migrations in rails - Introduction and patterns
May 27, 2024

Data migrations in rails - Introduction and patterns

When it comes to database migrations the policy of Rails is apparent. It’s all about altering the database structure with gradual migration files: “Migrations are a convenient way to alter your database schema over time consistently and easily.” But, what about data migrations? What’s the best way to write, maintain, and run migrations that alter the data in your production database?