Banner BlogBanner Blog

Life at MFV

We build an environment to help all Forwardians always feel at home at work. No matter what you are or where you come from when living at MFV, you are a part of MFV's family with love and respect.

Highlights

CÔNG BỐ CULTURE HERO 4/2023
May 15, 2023

CÔNG BỐ CULTURE HERO 4/2023

Vào cuộc họp Monthly All-hands hàng tháng của cả tập đoàn Money Forward nói chung, và Money Forward Vietnam (MFV) nói riêng, Culture Hero Awards vẫn là chuyên mục, đồng thời cũng là giải thưởng được bao người mong đợi.

Most read

Mar 01, 2022
Jun 27, 2021
Mar 18, 2023
Apr 01, 2022

The lastest

Peek - A - Boo | Ú Oà Thì Ra Là Pick - A - Book
Apr 24, 2023

Peek - A - Boo | Ú Oà Thì Ra Là Pick - A - Book

CÔNG BỐ CULTURE HERO 3/2023
Apr 17, 2023

CÔNG BỐ CULTURE HERO 3/2023

CÔNG BỐ CULTURE HERO 12/2022 - 2/2023
Mar 18, 2023

CÔNG BỐ CULTURE HERO 12/2022 - 2/2023

Respect Day - Forwardian Nữ Nghĩ Gì Về MFV
Mar 03, 2023

Respect Day - Forwardian Nữ Nghĩ Gì Về MFV

Năm 2022 Và Những Niềm Tự Hào Của MFV
Jan 18, 2023

Năm 2022 Và Những Niềm Tự Hào Của MFV

MFV Và Những Ngày Cận Tết 2023
Jan 16, 2023

MFV Và Những Ngày Cận Tết 2023

Noel Đến - Forwardian Quậy “Tới Bến”
Dec 23, 2022

Noel Đến - Forwardian Quậy “Tới Bến”