Khi Tập Thể Là Người Giữ Gìn Và Phát Huy Văn Hoá Công Ty

Khi Tập Thể Là Người Giữ Gìn Và Phát Huy Văn Hoá Công Ty

Hà Nội - Trở thành một tổ chức có môi trường làm việc lành mạnh, nơi mà nhân viên có thể yên tâm sự nghiệp, không ngừng trau dồi nâng cao kỹ năng là điều MFV vẫn hằng mong mỏi. Để đạt được điều đó, việc xây dựng văn hoá tổ chức luôn là trách nhiệm của những nhà lãnh đạo, thế nhưng gìn giữ và phát huy văn hoá chính là nỗ lực của cả tập thể.
Khi Tập Thể Là Người Giữ Gìn Và Phát Huy Văn Hoá Công Ty

Hà Nội - Trở thành một tổ chức có môi trường làm việc lành mạnh, nơi mà nhân viên có thể yên tâm sự nghiệp, không ngừng trau dồi nâng cao kỹ năng là điều MFV vẫn hằng mong mỏi.

Để đạt được điều đó, việc xây dựng văn hoá tổ chức luôn là trách nhiệm của những nhà lãnh đạo, thế nhưng gìn giữ và phát huy văn hoá chính là nỗ lực của cả tập thể.

Ngày 17 và 18/8, buổi chia sẻ tên PT Workshop Not Workout đã tổ chức trong sự tham dự của các Forwardian Hà Nội. Tuy mang tên là PT nhưng mục đích không phải để nâng cao sức mạnh thể chất. PT là viết tắt của 2 trong 6 văn hoá của Money Forward đó là Professional và Teamwork.

Buổi workshop hy vọng Forwardian Hà Nội sẽ phát huy văn hoá vào giao tiếp và công việc. 

Giá Trị của việc phát huy phẩm chất văn hoá

Phát huy văn hoá Professional sẽ:

Chia sẻ từ Forwardian về văn hoá Professional: Walter, Vin (click vào url tên 2 bạn để đọc nhé)

Phát huy văn hoá Teamwork sẽ:

Chia sẻ từ Forwardian về văn hoá Teamwork: Gemmy (click vào url để đọc nhé)

Lời kết

Gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá là vai trò của mỗi Forwardian. Hãy luôn giữ tinh thần cầu tiến, một tư duy và thái độ chuyên nghiệp. Chúng ta không một ai hoạt động đơn độc cả, chúng ta đoàn kết, chúng ta sẽ đi xa hơn.

MFV từ hào vì bạn. 

More like this

Một Team Ăn Ý Là Team Một Màu?
Nov 30, 2022

Một Team Ăn Ý Là Team Một Màu?

Những Người Nuôi Dưỡng Tổ Chức Từ Bên Trong
Nov 18, 2022

Những Người Nuôi Dưỡng Tổ Chức Từ Bên Trong