Tập Đoàn Money Forward Công Bố Cập Nhật Giá Trị & Văn Hoá Mới

Tập Đoàn Money Forward Công Bố Cập Nhật Giá Trị & Văn Hoá Mới

Vào ngày 10/07/2023, tập đoàn Money Forward đã cập nhật Values (Giá Trị) và Culture (Văn Hoá) mới
Tập Đoàn Money Forward Công Bố Cập Nhật Giá Trị & Văn Hoá Mới

Vào ngày 10/07/2023, tập đoàn Money Forward đã cập nhật Values (Giá Trị) và Culture (Văn Hoá) mới, đó chính là: 

Tech & Design:  Value kế thừa từ Technology - driven.

Chúng tôi tin rằng công nghệ là yếu tố quan trọng trong việc nâng cấp cuộc sống, và cách thiết kế là động lực hỗ trợ giải quyết vấn đề của người dùng.

Bằng cách tận dụng tốt nhất cả hai yếu tố này, chúng ta có thể mang lại giá trị mới cho người dùng và đưa xã hội đi lên.

2 Culture mới:

  • Professional: Kế thừa từ Pride.

Tập đoàn hướng đến những tiêu chuẩn cao với thái độ chuyên nghiệp. Đó sẽ là bước đệm để tất cả nhân viên cùng cố gắng phát triển và đạt được kết quả tốt nhất.

  • Evolution: Văn hoá mới nhất của tập đoàn.  

Tiến hoá, phát triển là một phần tất yếu trong cuộc sống. Money Forward tiến hóa không ngừng cả trong tư duy lẫn năng lực để có thể đứng vững trong kỷ nguyên VUCA*.

*VUCA là viết tắt của bốn đặc tính trong thế giới hiện đại: Volatility (Biến động) – Uncertainty (Không chắc chắn) – Complexity (Phức tạp) – Ambiguity (Mơ hồ).

Tổng hợp Values và Culture của tập đoàn Money Forward

Value: User Focus; Tech & Design; Fairness

Culture: Speed; Teamwork; Fun; Professional; Respect; Evolution

Value, Culture là bộ quy tắc ứng xử của tập đoàn Money Forward đối với nhân viên, giữa nhân viên với nhau, và giữa nhân viên với khách hàng. Value Culture được tất cả nhân viên trong tập đoàn thấu đạt, và được truyền tải trong từng hành động, trong từng sản phẩm của tập đoàn.

More like this

Kể về Money Forward #5: TIỀN ĐỀ CỦA MVVC - HIỂU SÂU HƠN VỀ “SPEED”
Nov 12, 2021

Kể về Money Forward #5: TIỀN ĐỀ CỦA MVVC - HIỂU SÂU HƠN VỀ “SPEED”

Trial and error, dám thử và dám sai
Jun 28, 2021

Trial and error, dám thử và dám sai