Peek - A - Boo | Ú Oà Thì Ra Là Pick - A - Book

Peek - A - Boo | Ú Oà Thì Ra Là Pick - A - Book

Sự kiện Peek - A - Boo đã mang 2 speaker "cây nhà lá vườn" là anh James (Engineering Manager) & Anne (Accelerator) để chia sẻ đến Forwardian những trải nghiệm "ú oà", "sáng mắt chưa" từ những cuốn sách họ tâm đắc.
Peek - A - Boo | Ú Oà Thì Ra Là Pick - A - Book

Sự kiện Peek - A - Boo đã mang 2 speaker "cây nhà lá vườn" là anh James (Engineering Manager) & Anne (Accelerator) để chia sẻ đến Forwardian những trải nghiệm "ú oà", "sáng mắt chưa" từ những cuốn sách họ tâm đắc. 

Từ đó lan rộng văn hoá đọc sách, và "mách nhỏ" mọi người rằng nếu bạn có request cuốn sách nào liên quan đến phát triển chuyên môn, tư duy thì hãy liên hệ team L&D, cũng như ghé thư viện MFV để tìm mượn những kho tàng tri thức cho mình nhé. 

More like this

Công Bố Culture Hero 9/2022
Oct 11, 2022

Công Bố Culture Hero 9/2022

Cơ hội - MFV Tạo Nên, Forwardian Viết Lên
Jun 10, 2022

Cơ hội - MFV Tạo Nên, Forwardian Viết Lên

Những Điều Thầm Kín Mà Các Fresher/Junior Không Nói với Mentor Của Họ
Jun 30, 2022

Những Điều Thầm Kín Mà Các Fresher/Junior Không Nói với Mentor Của Họ