Peek - A - Boo | Ú Oà Thì Ra Là Pick - A - Book

Peek - A - Boo | Ú Oà Thì Ra Là Pick - A - Book

Sự kiện Peek - A - Boo đã mang 2 speaker "cây nhà lá vườn" là anh James (Engineering Manager) & Anne (Accelerator) để chia sẻ đến Forwardian những trải nghiệm "ú oà", "sáng mắt chưa" từ những cuốn sách họ tâm đắc.
Peek - A - Boo | Ú Oà Thì Ra Là Pick - A - Book

Sự kiện Peek - A - Boo đã mang 2 speaker "cây nhà lá vườn" là anh James (Engineering Manager) & Anne (Accelerator) để chia sẻ đến Forwardian những trải nghiệm "ú oà", "sáng mắt chưa" từ những cuốn sách họ tâm đắc. 

Từ đó lan rộng văn hoá đọc sách, và "mách nhỏ" mọi người rằng nếu bạn có request cuốn sách nào liên quan đến phát triển chuyên môn, tư duy thì hãy liên hệ team L&D, cũng như ghé thư viện MFV để tìm mượn những kho tàng tri thức cho mình nhé. 

More like this

MFV Company Trip 2022 - Quẳng Task, Ra Đảo Enjoy
May 23, 2022

MFV Company Trip 2022 - Quẳng Task, Ra Đảo Enjoy

Từ Workshop cho member đến hiện thực hoá MVVC của Money Forward
Jun 27, 2021

Từ Workshop cho member đến hiện thực hoá MVVC của Money Forward

Những Người Nuôi Dưỡng Tổ Chức Từ Bên Trong
Nov 18, 2022

Những Người Nuôi Dưỡng Tổ Chức Từ Bên Trong