Banner VlogBanner Vlog

Highlights

Most view

Highlights

Most view

Thử Thách Mới Có Làm Bạn Chới Với? - Why Do You Love Working At MFV Series #1
1:40
1:40
Oct 27, 2022

Thử Thách Mới Có Làm Bạn Chới Với? - Why Do You Love Working At MFV Series #1

Thử Thách Mới Có Làm Bạn Chới Với? - Why Do You Love Working At MFV Series #1

🥰 Ở Money Forward Vietnam (MFV), mọi nhân viên luôn được tạo điều kiện và khuyến khích thử thách chính bản thân họ. 🥰 MFV tin rằng, được thử thách cũng chính là cơ hội để chúng ta học hỏi và phát triển bản thân trên con đường mình đã chọn. 🥰 Trên bước đường đó, nếu bạn cảm thấy mình bị chơi vơi giữa muôn ngàn khó khăn thì hãy nhớ rằng, luôn có những người đồng đội, mentor sẵn sàng lắng nghe, đồng hành cùng bạn và giúp đỡ bạn phát triển. Đó cũng là những câu chuyện được kể bởi Maylee - Senior Accelerator của nhà MFV, mời mọi người cùng xem nhé. --- Tìm hiểu thêm về MFV tại: 🌐: https://careers.moneyforward.vn/ 📩: recruit@moneyforward.vn #moneyforwardvietnam #fintech #recruitment #development #engineers #rubyonrails #golang #teamwork #hotjob #cloud #python

🥰 Ở Money Forward Vietnam (MFV), mọi nhân viên luôn được tạo điều kiện và khuyến khích thử thách chính bản thân họ. 🥰 MFV tin rằng, được thử thách cũng chính là cơ hội để chúng ta học hỏi và phát triển bản thân trên con đường mình đã chọn. 🥰 Trên bước đường đó, nếu bạn cảm thấy mình bị chơi vơi giữa muôn ngàn khó khăn thì hãy nhớ rằng, luôn có những người đồng đội, mentor sẵn sàng lắng nghe, đồng hành cùng bạn và giúp đỡ bạn phát triển. Đó cũng là những câu chuyện được kể bởi Maylee - Senior Accelerator của nhà MFV, mời mọi người cùng xem nhé. --- Tìm hiểu thêm về MFV tại: 🌐: https://careers.moneyforward.vn/ 📩: recruit@moneyforward.vn #moneyforwardvietnam #fintech #recruitment #development #engineers #rubyonrails #golang #teamwork #hotjob #cloud #python

Điều gì ở Money Forward Vietnam khiến Forwardian yêu thích?
1:46
1:46
Dec 28, 2022

Điều gì ở Money Forward Vietnam khiến Forwardian yêu thích?

Điều gì ở Money Forward Vietnam khiến Forwardian yêu thích?

🧐Điều gì ở Money Forward Vietnam khiến Forwardian yêu thích? A: Môi trường & Đồng đội B: Sự quan tâm & Hỗ trợ C: Công ty đa văn hoá, có tốc độ phát triển nhanh D: Cơ hội phát triển trong từng thử thách E: Tất cả các điều trên đều thích Dù lựa chọn nào, hãy cùng lắng nghe những lời chia sẻ từ tận đáy lòng của các Forwardian ở 2 đầu cầu nhé. --- Tìm hiểu về Money Forward Việt Nam tại: 🌐: https://careers.moneyforward.vn/ 📩: recruit@moneyforward.vn #moneyforwardvietnam #fintech #recruitment #development #engineers #rubyonrails #golang #teamwork #hotjob #cloud #python

🧐Điều gì ở Money Forward Vietnam khiến Forwardian yêu thích? A: Môi trường & Đồng đội B: Sự quan tâm & Hỗ trợ C: Công ty đa văn hoá, có tốc độ phát triển nhanh D: Cơ hội phát triển trong từng thử thách E: Tất cả các điều trên đều thích Dù lựa chọn nào, hãy cùng lắng nghe những lời chia sẻ từ tận đáy lòng của các Forwardian ở 2 đầu cầu nhé. --- Tìm hiểu về Money Forward Việt Nam tại: 🌐: https://careers.moneyforward.vn/ 📩: recruit@moneyforward.vn #moneyforwardvietnam #fintech #recruitment #development #engineers #rubyonrails #golang #teamwork #hotjob #cloud #python

The latest

Ask A Forwardian EP03 - David | Special Edition
Aug 21, 2023

Ask A Forwardian EP03 - David | Special Edition

Ask A Forwardian EP03 - David | Special Edition

Forwardian, danh xưng của thành viên Money Forward Việt Nam, là tinh thần Forward của cả team MFV. Ask A Forwardian, nơi chia sẻ câu chuyện và trải nghiệm chân thật ở Money Forward Vietnam. Tại ep 3 này, chúng ta sẽ cùng anh David - Principal Software Engineer hồi tưởng về những khó khăn khi chuyển đổi ngôn ngữ, cũng như câu chuyện về những đồng đội đã sát cánh quá trình trưởng thành của anh nhé. --- Tìm hiểu thêm về môi trường kích thích cá nhân phát huy giá trị bản thân tại: 🌐: https://careers.moneyforward.vn/ 📩: recruit@moneyforward.vn #moneyforwardvietnam #fintech #recruitment #development #engineers #rubyonrails #golang #teamwork #hotjob #cloud #python

Forwardian, danh xưng của thành viên Money Forward Việt Nam, là tinh thần Forward của cả team MFV. Ask A Forwardian, nơi chia sẻ câu chuyện và trải nghiệm chân thật ở Money Forward Vietnam. Tại ep 3 này, chúng ta sẽ cùng anh David - Principal Software Engineer hồi tưởng về những khó khăn khi chuyển đổi ngôn ngữ, cũng như câu chuyện về những đồng đội đã sát cánh quá trình trưởng thành của anh nhé. --- Tìm hiểu thêm về môi trường kích thích cá nhân phát huy giá trị bản thân tại: 🌐: https://careers.moneyforward.vn/ 📩: recruit@moneyforward.vn #moneyforwardvietnam #fintech #recruitment #development #engineers #rubyonrails #golang #teamwork #hotjob #cloud #python

Ask A Forwardian EP02 - Daisy | Special Edition
Aug 18, 2023

Ask A Forwardian EP02 - Daisy | Special Edition

Ask A Forwardian EP02 - Daisy | Special Edition

Forwardian, danh xưng của thành viên Money Forward Việt Nam, là tinh thần Forward của cả team MFV. Ask A Forwardian, nơi chia sẻ câu chuyện và trải nghiệm chân thật ở Money Forward Vietnam. Tại ep 3 này, chúng ta sẽ cùng anh David - Principal Software Engineer hồi tưởng về những khó khăn khi chuyển đổi ngôn ngữ, cũng như câu chuyện về những đồng đội đã sát cánh quá trình trưởng thành của anh nhé. --- Tìm hiểu thêm về môi trường kích thích cá nhân phát huy giá trị bản thân tại: 🌐: https://careers.moneyforward.vn/ 📩: recruit@moneyforward.vn #moneyforwardvietnam #fintech #recruitment #development #engineers #rubyonrails #golang #teamwork #hotjob #cloud #python

Forwardian, danh xưng của thành viên Money Forward Việt Nam, là tinh thần Forward của cả team MFV. Ask A Forwardian, nơi chia sẻ câu chuyện và trải nghiệm chân thật ở Money Forward Vietnam. Tại ep 3 này, chúng ta sẽ cùng anh David - Principal Software Engineer hồi tưởng về những khó khăn khi chuyển đổi ngôn ngữ, cũng như câu chuyện về những đồng đội đã sát cánh quá trình trưởng thành của anh nhé. --- Tìm hiểu thêm về môi trường kích thích cá nhân phát huy giá trị bản thân tại: 🌐: https://careers.moneyforward.vn/ 📩: recruit@moneyforward.vn #moneyforwardvietnam #fintech #recruitment #development #engineers #rubyonrails #golang #teamwork #hotjob #cloud #python