Banner VlogBanner Vlog

Highlights

Most view

Highlights

Most view

Điều gì ở Money Forward Vietnam khiến Forwardian yêu thích?
1:46
1:46
Dec 28, 2022

Điều gì ở Money Forward Vietnam khiến Forwardian yêu thích?

Điều gì ở Money Forward Vietnam khiến Forwardian yêu thích?

🧐Điều gì ở Money Forward Vietnam khiến Forwardian yêu thích? A: Môi trường & Đồng đội B: Sự quan tâm & Hỗ trợ C: Công ty đa văn hoá, có tốc độ phát triển nhanh D: Cơ hội phát triển trong từng thử thách E: Tất cả các điều trên đều thích Dù lựa chọn nào, hãy cùng lắng nghe những lời chia sẻ từ tận đáy lòng của các Forwardian ở 2 đầu cầu nhé. --- Tìm hiểu về Money Forward Việt Nam tại: 🌐: https://careers.moneyforward.vn/ 📩: recruit@moneyforward.vn #moneyforwardvietnam #fintech #recruitment #development #engineers #rubyonrails #golang #teamwork #hotjob #cloud #python

🧐Điều gì ở Money Forward Vietnam khiến Forwardian yêu thích? A: Môi trường & Đồng đội B: Sự quan tâm & Hỗ trợ C: Công ty đa văn hoá, có tốc độ phát triển nhanh D: Cơ hội phát triển trong từng thử thách E: Tất cả các điều trên đều thích Dù lựa chọn nào, hãy cùng lắng nghe những lời chia sẻ từ tận đáy lòng của các Forwardian ở 2 đầu cầu nhé. --- Tìm hiểu về Money Forward Việt Nam tại: 🌐: https://careers.moneyforward.vn/ 📩: recruit@moneyforward.vn #moneyforwardvietnam #fintech #recruitment #development #engineers #rubyonrails #golang #teamwork #hotjob #cloud #python

Thử Thách Mới Có Làm Bạn Chới Với? - Why Do You Love Working At MFV Series #1
1:40
1:40
Oct 27, 2022

Thử Thách Mới Có Làm Bạn Chới Với? - Why Do You Love Working At MFV Series #1

Thử Thách Mới Có Làm Bạn Chới Với? - Why Do You Love Working At MFV Series #1

🥰 Ở Money Forward Vietnam (MFV), mọi nhân viên luôn được tạo điều kiện và khuyến khích thử thách chính bản thân họ. 🥰 MFV tin rằng, được thử thách cũng chính là cơ hội để chúng ta học hỏi và phát triển bản thân trên con đường mình đã chọn. 🥰 Trên bước đường đó, nếu bạn cảm thấy mình bị chơi vơi giữa muôn ngàn khó khăn thì hãy nhớ rằng, luôn có những người đồng đội, mentor sẵn sàng lắng nghe, đồng hành cùng bạn và giúp đỡ bạn phát triển. Đó cũng là những câu chuyện được kể bởi Maylee - Senior Accelerator của nhà MFV, mời mọi người cùng xem nhé. --- Tìm hiểu thêm về MFV tại: 🌐: https://careers.moneyforward.vn/ 📩: recruit@moneyforward.vn #moneyforwardvietnam #fintech #recruitment #development #engineers #rubyonrails #golang #teamwork #hotjob #cloud #python

🥰 Ở Money Forward Vietnam (MFV), mọi nhân viên luôn được tạo điều kiện và khuyến khích thử thách chính bản thân họ. 🥰 MFV tin rằng, được thử thách cũng chính là cơ hội để chúng ta học hỏi và phát triển bản thân trên con đường mình đã chọn. 🥰 Trên bước đường đó, nếu bạn cảm thấy mình bị chơi vơi giữa muôn ngàn khó khăn thì hãy nhớ rằng, luôn có những người đồng đội, mentor sẵn sàng lắng nghe, đồng hành cùng bạn và giúp đỡ bạn phát triển. Đó cũng là những câu chuyện được kể bởi Maylee - Senior Accelerator của nhà MFV, mời mọi người cùng xem nhé. --- Tìm hiểu thêm về MFV tại: 🌐: https://careers.moneyforward.vn/ 📩: recruit@moneyforward.vn #moneyforwardvietnam #fintech #recruitment #development #engineers #rubyonrails #golang #teamwork #hotjob #cloud #python

The latest

MFV Project Stories #2: Cloud Project Cost
May 27, 2024

MFV Project Stories #2: Cloud Project Cost

MFV Project Stories #2: Cloud Project Cost

🟧𝐌𝐅𝐕 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞𝐬 #𝟐 | 𝐏𝐉𝐂🟧 🤘Những dự án của Money Forward Việt Nam có gì hấp dẫn? 🤘Các sản phẩm trong thị trường Fintech & Saas mà chúng tôi đang phát triển có gì thú vị? 🤘Đến với Project Stories #2 của team PJC, bạn sẽ không chỉ có cái nhìn rõ hơn về các giá trị sản phẩm mà team SI đang tạo ra và mang đến cho người dùng, mà còn hiểu hơn về hành trình phát triển sự nghiệp của các Forwardian tại môi trường làm việc đầy năng động này 🤘Bạn đã sẵn sàng cho câu chuyện ngày hôm nay chưa? Let’s make it, together!

🟧𝐌𝐅𝐕 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞𝐬 #𝟐 | 𝐏𝐉𝐂🟧 🤘Những dự án của Money Forward Việt Nam có gì hấp dẫn? 🤘Các sản phẩm trong thị trường Fintech & Saas mà chúng tôi đang phát triển có gì thú vị? 🤘Đến với Project Stories #2 của team PJC, bạn sẽ không chỉ có cái nhìn rõ hơn về các giá trị sản phẩm mà team SI đang tạo ra và mang đến cho người dùng, mà còn hiểu hơn về hành trình phát triển sự nghiệp của các Forwardian tại môi trường làm việc đầy năng động này 🤘Bạn đã sẵn sàng cho câu chuyện ngày hôm nay chưa? Let’s make it, together!