AWS Technical Essential Training

AWS Technical Essential Training

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hiểu sản phẩm của mình, hiểu công cụ mình đang sử dụng là những điều tối quan trọng để xây dựng sản phẩm.
AWS Technical Essential Training

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Hiểu sản phẩm của mình, hiểu công cụ mình đang sử dụng là những điều tối quan trọng để xây dựng sản phẩm.

Do đó, ban quản lý của Money Forward Vietnam đã quyết định tổ chức buổi tập huấn với chính đơn vị AWS cho đội kỹ sư Forwardian.

Thông qua buổi training, đội kỹ sư MFV có cơ hội đặt câu hỏi với Trainer, được tò mò tìm hiểu, từ đó áp dụng lý thuyết và thực tế, “mài dũa" kinh nghiệm của mình để sắc bén hơn.

Vậy còn sau buổi training? Các Forwardian sẽ nhận được giấy chứng nhận được cấp từ chính đơn vị AWS, chứng minh cho sự nỗ lực học hỏi không ngừng của mọi người. 

Money Forward Vietnam tin rằng, việc phát triển toàn diện từ chính những nhân tố nội tại của MFV sẽ là nguồn năng lượng bền vững để kiến tạo những trải nghiệm tích cực hơn đến người dùng. Bạn đã sẵn sàng phát triển cùng MFV?

More like this

From Zero To Team Culture hero. 3 lessons for team management
Dec 22, 2021

From Zero To Team Culture hero. 3 lessons for team management

Playwright tips and tricks
Feb 02, 2024

Playwright tips and tricks

Make Custom Rules In Rubocop
Oct 26, 2022

Make Custom Rules In Rubocop