3 Thông Điệp Cốt Lõi Trong Sứ Mệnh Của Money Forward Việt Nam

3 Thông Điệp Cốt Lõi Trong Sứ Mệnh Của Money Forward Việt Nam

Công ty Money Forward Việt Nam vừa công bố Sứ Mệnh mới của mình vào ngày 29/8/2023. Đây là một bước ngoặt quan trọng trên con đường phát triển của chi nhánh nước ngoài đầu tiên của tập đoàn Money Forward.
3 Thông Điệp Cốt Lõi Trong Sứ Mệnh Của Money Forward Việt Nam

Công ty Money Forward Việt Nam vừa công bố Sứ Mệnh mới của mình vào ngày 29/8/2023.

Drive Global Growth Forward With Users’ Delight

Đây là một bước ngoặt quan trọng trên con đường phát triển của chi nhánh nước ngoài đầu tiên của tập đoàn Money Forward.

Sứ mệnh được cấu thành bởi 3 yếu tố:

1. Drive:

Money Forward Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc đi đầu các sáng kiến của tập đoàn. Drive là một động từ mạnh mẽ, khơi gợi ý chí quyết tâm và tinh thần tiên phong đương đầu sóng gió và đón đầu cơ hội của đội ngũ MFV.

2. Global growth forward:

Money Forward Việt Nam mong muốn hỗ trợ các giải pháp dựa trên công nghệ tài chính đến thị trường quốc tế. Trong giai đoạn sắp tới, các giải pháp sẽ ngày càng đa dạng để giải quyết nhiều hơn các vấn đề của doanh nghiệp và cá nhân ở thị trường châu Á.

Đồng thời, Money Forward Việt Nam cũng cần nâng cấp Forwardian để trở thành một đội ngũ có năng lực cạnh tranh. Cho đến nay, MFV đã thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo và hợp tác với các đơn vị đào tạo quốc tế để nâng cao năng lực và kỹ năng cho các thành viên.

3. Users' delight

Là yếu tố cuối cùng. Money Forward Việt Nam luôn đặt khách hàng là trung tâm và mục tiêu cuối cùng. MFV muốn mang đến cho khách hàng cảm giác an tâm trong các hoạt động tài chính, từ đó họ có thể tập trung hơn vào những khát vọng trong cuộc sống.

Niềm vui của khách hàng cũng là nguồn cảm hứng và kết quả của sự phát triển bền vững của MFV. Chúng tôi luôn mong muốn là người bạn đồng hành trên con đường phát triển của khách hàng và Forwardian. 

Money Forward Vietnam tin rằng một Sứ mệnh đúng sẽ là kim chỉ nam dẫn lối cho hành trình đi đến thành công bền vững của doanh nghiệp. 

 

More like this

Khi Tập Thể Là Người Giữ Gìn Và Phát Huy Văn Hoá Công Ty
Oct 13, 2023

Khi Tập Thể Là Người Giữ Gìn Và Phát Huy Văn Hoá Công Ty

Chiến Lược Quốc Tế Hoá Của Tập Đoàn Và Những Bước Triển Khai Tại MFV
Oct 18, 2023

Chiến Lược Quốc Tế Hoá Của Tập Đoàn Và Những Bước Triển Khai Tại MFV